Animal Crops Mod 1.12.2 là một một rất đơn giản! Nó thêm vào Minecraft những loại hạt giống (crop) mới! Như tên của mod đã gợi ý, những loại hạt giống này không phải hạt giống bình thường! Chúng khi trưởng thành sẽ biến thành một loại động vật!

Animal Crops mod for Minecraft logo

Có hai loại hạt giống đó là Animal Seeds và Animal Lilies. Animal Seeds là những hạt giống có thể được trồng trên Grass, sau một thời gian chúng sẽ biến thành động vật của loại hạt giống đó. Animal Lilies cũng tương tự như Animal Seeds nhưng cho những động vật ở nước.

Animal Crops mod for Minecraft (2)Animal Crops mod for Minecraft (3)Animal Crops mod for Minecraft (4)Animal Crops mod for Minecraft (5)Animal Crops mod for Minecraft (6)

Hiện tại, Animal Crops thêm vào Minecraft những loại hạt giống sau:

 • Chicken Seeds
 • Cow Seeds
 • Donkey Seeds
 • Horse Seeds
 • Llama Seeds
 • Mooshroom Seeds
 • Ocelot Seeds
 • Parrot Seeds
 • Pig Seeds
 • Polar Bear Seeds
 • Rabbit Seeds
 • Sheep Seeds
 • Villager Seeds
 • Wolf Seeds
 • Squid Lily

Cũng tương tự như đa phần hạt giống ở Minecraft,  bạn có thể sử dụng bone meal để tăng tốc độ tăng trưởng của chúng!

Một điều bạn nên chú ý là Animal Crops được tạo ra chủ yếu để sử dụng trong các modpack. Chính vì điều này mà các hạt giống của mod theo mặc định sẽ không có công thức chế tạo. Bạn sẽ cần những mod như CraftTweaker để tạo ra một công thức. Nhưng đừng lo vì mod cũng có một loại cỏ tên là Animal Bush. Animal Bush có thể được tìm thấy ở trên thế giới của bạn và khi phá sẽ cho bạn một hạt giống ngẫu nhiên!

Animal Crops mod for Minecraft (7)Animal Crops mod for Minecraft (8)Animal Crops mod for Minecraft (9)Animal Crops mod for Minecraft (10)Animal Crops mod for Minecraft (11)Animal Crops mod for Minecraft (12)Animal Crops mod for Minecraft (13)Animal Crops mod for Minecraft (14)Animal Crops mod for Minecraft (15)Animal Crops mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Animal Crops 1.12.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Animal-Crops-1.12.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về xAnimal Crops 1.12.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2