Aroma1997 Core mod 1.12.2/1.11.2 cho Minecraft là một mod Core / API mà cần phải cài đặt trước trước khi sử dụng bất kỳ một mod nào có cùng tác giả là Aroma1997. Armoa1997Core là một library bao gồm các thành phần thông tin dữ liệu được sử dụng trong các mod khác của Aroma1997, bản thân mod không có tác dụng gì.

Aroma1997 Core Mod cho Minecraft logo

Tuy nhiên các mod khác của Aroma1997 sử dụng Aroma1997Core thì lại rất đa dạng và hữu ích về chức năng: Được tin tưởng và sử dụng nhiều nhất trong các mod liên quan đến backup dữ liệu, có AromaBackup – giúp người chơi không còn gặp bất cứ vấn đề gì tổn thất và mất mát dữ liệu thế giới khi chơi Minecraft nữa; hay Aroma1997’s Dimensional World cho phép người chơi chế tạo cánh cửa sang thế giới khác chỉ dành riêng cho việc khai thác khoáng sản.

Aroma1997 Core Mod cho Minecraft 01

Aroma1997 Core Mod cho Minecraft 02

Ngoài ra Aroma1997 cũng đã từng lập trình nhiều mod khác có nhiều chức năng lạ hơn nhưng không nổi tiếng bằng những mod được nêu trên bởi có những mod khác có chức năng tương tự nổi tiếng hơn hoặc tốt hơn so với những mod mà anh đã lập trình. Aroma1997Core yêu cầu Forge Mod Loader và Minecraft phiên bản 1.8.9/1.9.4/1.10.2

Aroma1997 Core Mod cho Minecraft 03

Aroma1997 Core Mod cho Minecraft 04

Hướng dẫn cài đặt Aroma1997 Core Mod 1.12.2/1.11.2 cho Minecraft

  • 1. Tải về Forge Installer.
  • 2. Chuột phải vào Forge Installer, chọn Run as Administrator và nhấn Ok để cài đặt Minecraft Forge (Nếu bạn đã cài Minecraft Forge rồi có thể bỏ qua bước này).
  • 3. Chọn Start, sau đó chọn Run (hoặc giữ nút có biểu tượng Windows trên bàn phím và bấm nút R).
  • 4. Gõ %appdata% vào ô Run và nhấn Enter.
  • 5. Đi đến thư mục .minecraft/mods
  • 6. Copy file Aroma1997-Core.jar vào thư mục mods và chạy Minecraft. Xong.

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm rất nhiều mod hay ở đây, có cả bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Tải về Aroma1997 Core Mod 1.12.2/1.11.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.10.2 và 1.9.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.11

Download > Download cho phiên bản MC 1.11.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2 & 1.12.1 & 1.12