Autofish Mod 1.16.1/1.15.2 Fishing (câu cá) là một trong những hoạt động bạn có thể thực hiện ở trong Minecraft. Để có thể câu cá được, bạn sẽ cần một cần câu và một cái hồ đủ lớn. Câu cá có thể cho bạn khá nhiều thứ như thức ăn (các loại cá khác nhau), kho báu (cung, enchanted book, name tag, vân vân) hay những đồ bỏ đi (junk – bowl, leather, rotten flesh, vân vân).

Autofish mod for Minecraft logo

Nó là một trong những tính năng xuất hiện đầu tiên ở Minecraft (từ những phiên bản Alpha), thế nhưng nó rất ít được sử dụng. Chúng ta đều đồng ý rằng việc câu cá rất nhàm chán, không đáng thời gian (rewarding) mà lại còn cần sự tập trung của người chơi nữa. Nhưng đừng lo vì với Autofish, điều này sẽ thay đổi.

Autofish là một mod được tạo ra để tự động hóa hoàn toàn quá trình câu cá. Bạn chỉ cần thả câu rồi đi làm việc khác và để nhân vật của bạn tự động câu cá!

Autofish mod for Minecraft (1)Autofish mod for Minecraft (2)Autofish mod for Minecraft (3)Autofish mod for Minecraft (4)Autofish mod for Minecraft (5)

Autofish có một số tính năng/tùy chỉnh như sau (ấn V để mở GUI lên):

 • Enable Autofish: Bật/tắt việc tự động câu cá.
 • Enable MultiRod: Chức năng này khi bật lên sẽ tự động đổi sang cần câu mới (nếu bạn có) khi cần câu của bạn bị hỏng.
 • Enable Break Protection: Chức năng này sẽ dừng việc câu cá lại khi cần câu của bạn gần hỏng. Hữu ích khi bạn có một cần câu với nhiều cường hóa!
 • Và một số thứ khác nữa!

Autofish mod for Minecraft (6)Autofish mod for Minecraft (7)Autofish mod for Minecraft (8)Autofish mod for Minecraft (9)Autofish mod for Minecraft (10)Autofish mod for Minecraft (11)Autofish mod for Minecraft (12)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Mod Loader (cho 1.14)
 • Rift Mod Loader (cho 1.13.2)
 • LiteLoader (cho 1.12.2 trở lại)

Hướng dẫn cài đặt Autofish 1.16.1/1.15.2 cho Minecraft

 • Cho 1.14 và mới hơn:
  1. Cài đặt Fabric Mod Loader.
  2. Tải Autofish và đặt file .jar vào foler /.minecraft/mods/
  3. Chạy Minecraft bằng Fabric profile.
 • Cho 1.13.2:
  1. Cài đặt Rift Mod Loader cho 1.13.2.
  2. Tải Autofish và đặt file .jar vào foler /.minecraft/mods/
  3. Chạy Minecraft  bằng the Rift profile.
 • Cho 1.12.2 và cũ hơn:
  1. Cài LiteLoader.
  2. Tải Autofish và đặt file .litemod vào folder /.minecraft/mods/. Tuyệt đối không thay đổi extension từ .litemod không thì nó sẽ không load.
  3. Chạy Minecraft bằng LiteLoader profile.

Tải về Autofish Mod 1.16.1/1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.16.1

Download > Download cho phiên bản MC 1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14

Download > Download cho phiên bản MC 1.13.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.11.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.10.2