Berry Bushes Mod 1.14.4. Berry Bushes thêm vào Minecraft Berries và Bush Block.

Berry Bushes mod for Minecraft logo

Berry Bushes xuất hiện ngẫu nhiên ở trên thế giới của bạn với màu sắc khác nhau. Berries có thể được sử dụng để làm đồ ăn hoặc thay thế cho dye.

Chính xác thì có đến 16 loại Berry Bushes tương ứng với 16 loại màu sắc. Berry Bush tương tự như Sweet Berry Bush, khi bạn đi qua chúng thì bạn sẽ phải nhận một chút sát thương. Bạn có thể phá chúng để đưa chúng về nhà mình nuôi trồng.

Berry Bushes mod for Minecraft (2)Berry Bushes mod for Minecraft (3)Berry Bushes mod for Minecraft (4)Berry Bushes mod for Minecraft (5)Berry Bushes mod for Minecraft (6)Berry Bushes mod for Minecraft (7)Berry Bushes mod for Minecraft (8)

Để nuôi trồng chúng thì rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt Berry Bush xuống là được. Sau một khoảng thời gian ngắn, chúng sẽ trưởng thành (khi chúng thay đổi màu sắc là chúng đã trưởng thành) và bạn có thể thu hoạch chúng. Việc thu hoạch sẽ cho bạn Berries có màu tương ứng với bụi cây của nó.

Berry như đã nói ở trên thì bạn có thể sử dụng nó làm dye hoặc ăn nó. Khi ăn, nó cho bạn rất ít Hunger và Saturation nhưng bạn có thể chế tạo nó thành Berry Salad sử dụng 2  Berries, 1 Baked Potato và 1 Beetroot (hoặc Carrot).

Ngoài ra, chúng còn có những tính năng như:

  • Berry Bushes có thể được đặt ở trên Grass hoặc là đặt ở trên một Berry Bush khác.
  • Bạn có thể chuột phải vào chúng khi cầm gỗ trên tay và chúng sẽ trở thành dạng rắn (tức là không thể đi qua chúng nữa).

Berry Bushes mod for Minecraft (9)Berry Bushes mod for Minecraft (10)Berry Bushes mod for Minecraft (11)Berry Bushes mod for Minecraft (12)Berry Bushes mod for Minecraft (13)Berry Bushes mod for Minecraft (14)Berry Bushes mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

  • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Berry Bushes Mod 1.14.4 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Berry-Bushes-1.14.4.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Berry Bushes Mod 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4