Home » Marketing Online » Code bài viết liên quan cho theme Flatsome không dùng plugin

Code bài viết liên quan cho theme Flatsome không dùng plugin

Những ai đã dùng flatsome thì mới thấy nó không có bài viết liên quan như các theme khác, nó chỉ có bài trước và bài kế tiếp thôi.

Do vậy, trong quá trình làm web cho khách, đôi khi khách yêu cầu phải có bài viết liên quan kiểu như hình bên dưới.

Mình thấy một số bạn có share code trên mạng, nhưng đa phần đều phải dùng thêm 1 plugin nữa. Hôm nay mình share 1 đoạn code, không cần plugin, các bạn thêm vào file functions.php của theme là được.

Bài viết liên quan theo tag

Code này là bài viết liên quan theo tag nhé, không phải theo danh mục, khi viết bài các bạn phải chú ý thêm tag cho bài viết nhé.

 • /*
 • * Code bài viết liên quan
 • */
 • function bvlq() {
 • global $post;
 • $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
 • if ($tags){
 • $output = ‘<div class=”relatedcat”>’;
 • $first_tag = $tags[0]->term_id;
 • $args=array(
 • ‘tag__in’ => array($first_tag),
 • ‘post__not_in’ => array($post->ID),
 • ‘posts_per_page’=>3,
 • ‘caller_get_posts’=>1
 • );
 • $my_query = new wp_query($args);
 • if( $my_query->have_posts() ):
 • $output .= ‘<p>Bài viết liên quan:</p><ul class=”row related-post”>’;
 • while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
 • $output .=
 • ‘<li class=“col large-4”>
 • <a href=“‘.get_the_permalink().'” title=“‘.get_the_title().'”>
 • <div class=“feature”>
 • <div class=“image” style=“background-image:url(‘. get_the_post_thumbnail_url() .’);”></div>
 • </div>
 • </a>
 • <div class=“related-title”><a href=“‘.get_the_permalink().'” title=“‘.get_the_title().'”>‘.get_the_title().’</a></div>
 • </li>’;
 • endwhile;
 • $output .= ‘</ul>’;
 • endif; wp_reset_query();
 • $output .= ‘</div>’;
 • return $output;
 • }
 • else return;
 • }
 • add_shortcode(‘bvlq’, ‘bvlq’);

Bài viết liên quan cùng danh mục

 • function bvlq_danh_muc() {
 • $output = ;
 • if (is_single()) {
 • global $post;
 • $categories = get_the_category($post->ID);
 • if ($categories) {
 • $category_ids = array();
 • foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
 • $args=array(
 • ‘category__in’ => $category_ids,
 • ‘post__not_in’ => array($post->ID),
 • ‘posts_per_page’=>3,
 • ‘caller_get_posts’=>1
 • );
 • $my_query = new wp_query( $args );
 • if( $my_query->have_posts() ):
 • $output .= ‘<div class=”relatedcat”>’;
 • $output .= ‘<p>Bài viết liên quan:</p><div class=”row related-post”>’;
 • while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
 • $output .=
 • ‘<div class=“col large-4”>
 • <a href=“‘.get_the_permalink().'” title=“‘.get_the_title().'”>
 • <div class=“feature”>
 • <div class=“image” style=“background-image:url(‘. get_the_post_thumbnail_url() .’);”></div>
 • </div>
 • </a>
 • <div class=“related-title”><a href=“‘.get_the_permalink().'” title=“‘.get_the_title().'”>‘.get_the_title().’</a></div>
 • </div>’;
 • endwhile;
 • $output .= ‘</div>’;
 • $output .= ‘</div>’;
 • endif; //End if.
 • wp_reset_query();
 • }
 • return $output;
 • }
 • }
 • add_shortcode(‘bvlq_danh_muc’,‘bvlq_danh_muc’);

Tiếp theo là phần css, bạn chèn vào style.css của child theme

 • .feature {
 • position: relative;
 • overflow: hidden;
 • }
 • .feature::before {
 • content: “”;
 • display: block;
 • padding-top: 56.25%;
 • }
 • .feature .image{
 • position: absolute;
 • top: 0;
 • left: 0;
 • bottom: 0;
 • right: 0;
 • margin: auto;
 • background-size: cover;
 • background-position: center;
 • }
 • ul.row.related-post li {
 • list-style: none;
 • }
 • .related-title {
 • line-height: 1.3 !important;
 • margin-top: 10px !important;
 • }

Sau khi thêm đủ 2 cái đó cho con, chúng ta được 1 shortcode là [ bvlq ] . Chúng ta sẽ vào Flatsome –> Theme Option –> Blog –> Blog Single Post, chúng ta kéo xuống dưới cùng, tới phần HTML after blog posts. Chúng ta chèn shortcode vào đó rồi lưu lại là xong

Bài viết liên quan

About Do Hung

Tôi là Đỗ Mạnh Hùng chuyên về marketing online, đam mê về SEO. Rất vui làm quen với các bạn!

Bạn có thể thích

Giá cực rẻ khi mua spotify premium 1 năm và trọn đời

Cung cấp giá cực ngon bổ rẻ khi mua spotify premium 1 năm và trọn đời, Tài …

Trả lời