Craftable Ultilities Mod 1.16.1. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.1 có tên là Craftable Ultilites.

Craftable Ultilites là một mod nhỏ. Nó sẽ thêm vào Minecraft một số vật phẩm hữu dụng mới.

Hiện tại, Craftable Ultilies chỉ có 3 vật phẩm mới, chúng là:

 • Spawn Teleport Scroll: Spawn Teleport Scroll là một vật phẩm mà khi sử dụng sẽ lập tức đưa bạn về nơi hồi sinh của bạn. Lưu ý rằng Spawn Teleport Scroll chỉ hoạt động trong cùng một Dimension. Nếu như bạn đang ở trong Nether mà không có Respawn Anchor thì nó sẽ không hoạt động.
 • Death Teleport Scroll: Death Teleport Scroll khi sử dụng sẽ dịch chuyển bạn đến nơi chết vừa rồi của bạn. Đây là một vật phẩm rất hữu ích để giúp bạn nhanh chóng đến xác của mình để nhặt lại đồ. Bạn có thể sử dụng kết hợp với Spawn Teleport Scroll để nhanh chóng nhặt đồ rồi lại quay về nhà! Death Teleport Scroll cũng chỉ hoạt động nếu như bạn đang ở trong cùng Dimension mà bạn vừa chết.
 • Obsidian Muncher: Obsidian Muncher khi sử dụng lên Obsidian sẽ lập tức phá nó. Nếu như bạn cảm thấy việc phá Obsidian mất quá nhiều thời gian thì vật phẩm này sẽ rất hữu dụng!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Craftable Ultilities Mod 1.16.1

 >  Faric: Download cho phiên bản MC 1.16.1