Default Options Mod 1.16.2/1.15.2 cho Minecraft sẽ cho phép bạn lưu lại thiết lập và các tùy chọn trong mục cài đặt thành mặc định để tránh việc mất thiết lập sau khi một hay nhiều mod update.

Default Options Mod for Minecraft Logo

Default Options Mod bao gồm các tính năng chính sau đây:

 • Lưu các phím tắt hiện sử dụng lại.
 • Lưu các tùy chọn, thiết lập hiện tại.
 • Lưu thiết lập dưới dạng file offline.

Hỗ trợ gần như TẤT CẢ các mod hiện có!

Default Options Mod for Minecraft 1

Cách sử dụng để lưu phím tắt:

 1. Cài đặt các phím tắt theo ý muốn của bạn.
 2. Gõ lệnh “/defaultoptions saveKeys”, sau đó một file có tên defaultkeys.txt sẽ xuất hiện trong folder config.
 3. Lưu ý: Copy folder defaultoptions chứ không phải file option.txt.

Cách sử dụng để lưu thiết lập:

 1. Cài đặt các thiết lập mà bạn muốn.
 2. Gõ lệnh “/defaultoptions saveOptions”, sau đó một file có tên defaultoptions.txt sẽ xuất hiện trong folder config.
 3. Lưu ý: Copy folder defaultoptions chứ không phải file option.txt.

Hướng dẫn cài đặt Default Options Mod 1.16.1/1.15.2 cho Minecraft:

 1. Tải Forge Installer, Defaul-Options-Mod.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Default-Options vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Default Options Mod 1.16.1/1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.10.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.11

Download > Download cho phiên bản MC 1.11.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.16.2