Despawning Eggs Hatch Mod 1.16.2/1.15.2 là một mod nhỏ. Nó thêm vào Minecraft một tính năng mới khá hay và lạ.

Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft logo

Tính năng này của mod có liên quan đến quả trứng gà và hệ thống “despawn item” của Minecraft.

Bình thường, một vật phẩm rơi ở dưới đất trong 5 phút thì nó sẽ tự động biến mất. Với Despawning Eggs Hatch được cài đặt thì mỗi khi một quả trứng gà rơi ở dưới đất được 5 phút, thay vì biến mất, nó sẽ nở thành một con gà!

Tính năng này làm cho trang trại gà của bạn có thể tự động sinh ra nhiều chú gà mới mà không cần bạn phải làm gì cả. Chỉ cần để chúng đẻ trứng rồi trứng sẽ tự nở thành gà!

Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (1)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (2)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (3)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (4)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (5)

Despawning Eggs Hatch còn cho phép bạn thay đổi một số thứ trong file config của nó như sau:

 • eggWillHatchChance (mặc định = 1.0, tối thiểu = 0, tối đa = 1.0): Cơ hội để một quả trứng nở thành gà.
 • onlyHatchIfLessChickensAroundThan (mặc định = 50, tối thiểu = 0, tối đa = 1000): Tùy chỉnh này để ngăn cho việc có quá nhiều con gà được sinh ra và tạo ra nhiều lag. Theo mặc định, trứng sẽ không nở thành gà nữa nếu như xung quanh đó đã có 50 con gà.
 • newHatchlingIsBaby (mặc định = true, có thể chỉnh thành false): Khi bật, gà sinh ra từ trứng sẽ là gà con.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (6)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (7)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (8)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (9)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (10)Despawning Eggs Hatch mod for Minecraft (11)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Despawning Eggs Hatch Mod 1.16.2/1.15.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Despawning-Eggs-Hatch-1.16.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Despawning Eggs Hatch Mod 1.16.2/1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.16.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.13.2