Dumpster Mod 1.14.1/1.12.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.14.1 có tên là Dumpster.

Dumpster mod for Minecraft logo

Dumpster là một mod rất đơn giản, người thiết kế ra nó gọi nó là “minimalistic mod”. Dumpster thêm vào Minecraft đúng một block. Block đó có tên là Dumpster và công dụng của nó là để sử dụng làm chiếc thùng rác cho người chơi.

Dumpster có khả năng “void” tất cả các vật phẩm và chất lỏng, làm nó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của bạn. Để sử dụng, bạn sẽ cần kết nối Dumpster với Hoppers, hay các hệ thống đường ống khác (từ các mod khác).

Dumpster mod for Minecraft (2)Dumpster mod for Minecraft (3)Dumpster mod for Minecraft (4)Dumpster mod for Minecraft (5)Dumpster mod for Minecraft (6)

Dumpster có thể được chế tạo bằng một vài block khác nhau. Bạn sẽ cần đến một loại block trong những loại sau: 8 Obsidian, 8 Block of Coal, 8 Black Wool, 8 Black Terracotta, 8 Black Concrete, hoặc 8 Black Glazed Terracotta. Sau đó, bạn chỉ cần đặt một Cactus vào giữa là được.

Khi chỉ vào Dumpster, bạn sẽ thấy nó ghi rằng: “Void items and fluid as if it’s a black hole. WARNING: VOIDED OBJECTS CANNOT BE TAKEN BACK. USE WITH CAUTION. YOU HAVE BEEN WARNED.”

Dumpster rất thích hợp để sử dụng cùng với mod khác hay trong modpack mà bạn yêu thích.

Dumpster mod for Minecraft (7)Dumpster mod for Minecraft (8)Dumpster mod for Minecraft (9)Dumpster mod for Minecraft (10)Dumpster mod for Minecraft (11)Dumpster mod for Minecraft (12)Dumpster mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric (cho 1.14.1)
 • Forge Mod Loader (cho 1.12.2)

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Dumpster Mod 1.14.1/1.12.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.1

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2