EasyCoords Mod 1.14.4 là một mod đơn giản. Nó thêm vào Minecraft một giao diện nhỏ ở trên màn hình trò chơi. Giao diện này có khả năng hiển thị một số thông tin hữu ích.

EasyCoords mod for Minecraft logo

Nhiều khi, bạn cần biết một số thông tin như vị trí tọa độ của bạn. Bạn có thể ấn F3 để thấy được thông tin đó. Thế nhưng, khi nhấn F3, màn hình bạn sẽ hiện ra rất nhiều thông tin và điều này có thể làm bạn bị rối. Giải pháp mà EasyCoords đưa ra sẽ tiện hơn và gọn hơn rất nhiều.

EasyCoords mod for Minecraft (2)EasyCoords mod for Minecraft (3)EasyCoords mod for Minecraft (4)EasyCoords mod for Minecraft (5)

Hiện tại, EasyCoords có những thanh thông tin sau:

 • Coordinates (Tọa độ): Tọa độ X, Y, Z của bạn.
 • Light Level (Độ sáng): Độ sáng nơi bạn đang đứng.
 • Facing: Hướng bạn đang nhìn về (North/East/South/West).
 • Looking at: Tên block mà bạn đang chỉ vào.
 • Biome: Biome mà bạn đang ở.

 

Theo mặc đinh thì chỉ có thanh thông tin Tọa độ được bật lên. Để bật/tắt các thanh thông tin còn lại, bạn có thể sử dụng câu lệnh ở trong game. Những câu lệnh này chỉ có thể được sử dụng khi bạn cài mod  “Cotton Client Commands”. Nếu như bạn không cài “Cotton Client Commands” bạn sẽ cần tùy chỉnh một cách thủ công ở file config của mod (config/easycoords/config.json5).

Các câu lệnh:

 • /ec toggle (thanh thông tin) – Bật/tắt các thanh thông tin. Các thanh thông tin hiện có là cords, light_level, facing, looking_at, biome.
 • /ec disable – Tắt giao diện của mod.
 • /ec enable – Bật lại giao diện của mod.
 • /ec position (vị trí) – Tùy chỉnh vị trí của giao diện. (left, center, right).

 

Chúc các ban chơi game vui vẻ!

EasyCoords mod for Minecraft (6)EasyCoords mod for Minecraft (7)EasyCoords mod for Minecraft (8)EasyCoords mod for Minecraft (9)EasyCoords mod for Minecraft (10)EasyCoords mod for Minecraft (11)EasyCoords mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về EasyCoords Mod 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4