Ender Magnet Mod 1.14.4 thêm vào Magnets (nam châm) cho Minecraft với công dụng để hút các vật phẩm rơi ở dưới đất lại người chơi.

Ender Magnet mod for Minecraft logo

Ender Magnet có 3 loại nam châm với cấp độ khác nhau:

 • Ender Magnet Tier 1: Chế tạo với 4 Iron Ingot và 1 Eye of Ender. Ender Magnet Tier 1 có khả năng hút các vật phẩm cách người chơi 4 blocks.
 • Ender Magnet Tier 2: Chế tạo với 4 Gold Ingots và 1 Ender Magnet Tier 1. Ender Magnet Tier 2 có khả năng hút các vật phẩm cách người chơi 8 blocks.
 • Ender Magnet Tier 3: Chế tạo với 4 Diamonds và 1 Ender Magnet Tier 2. Ender Magnet Tier 3 có khả năng hút các vật phẩm cách người chơi 12 blocks.

Nếu như bạn muốn tắt Ender Magnet đi thì bạn chỉ cần cầm nó trên tay rồi nhấn chuột phải để bật/tắt nó.

Ngoài ra, Ender Magnet cũng có một vật phẩm mới được gọi là Ender Torch. Ender Torch có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn các Ender Magnet khác, làm chúng không thể hút được vật phẩm. Ender Torch có tầm hoạt động là 5 block xung quanh nó. Để chế tạo Ender Torch, bạn cần 1 Ender Pearl và 1 Obsidian.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Ender Magnet mod for Minecraft (2)Ender Magnet mod for Minecraft (3)Ender Magnet mod for Minecraft (4)Ender Magnet mod for Minecraft (5)Ender Magnet mod for Minecraft (6)Ender Magnet mod for Minecraft (7)Ender Magnet mod for Minecraft (8)Ender Magnet mod for Minecraft (9)Ender Magnet mod for Minecraft (10)Ender Magnet mod for Minecraft (11)Ender Magnet mod for Minecraft (12)Ender Magnet mod for Minecraft (13)Ender Magnet mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Ender Magnet Mod 1.14.4 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Ender-Magnet-1.14.4.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Ender Magnet Mod 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4