ExtendedItemTransport Mod 1.12.2 là một mod cho Minecraft phiên bản 1.12.2. Nó thêm vào Minecraft một số block mới với chủ đề chính là vận chuyển vật phẩm!

ExtendedItemTransport mod for Minecraft logo

 • Slot Blocker:
  Slot Blocker sử dụng để chặn đồ ở trong các vật phẩm của mod. Nó không thể được lấy ra hoặc cho vào bằng Golden Hopper, Diamond Hopper, Automatic Workbench.

ExtendedItemTransport mod for Minecraft (2)

 • Golden Hopper:
  Golden Hopper giống như Hopper nhưng có 9 ô và 1 ô đặc biệt. Ô đặc biệt không để sử dụng để đặt đồ vào hay lấy đồ ra. Nó sử dụng để điều chỉnh tín hiệu redstone.

ExtendedItemTransport mod for Minecraft (12)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (13)

 • Stone Hopper:
  Stone Hopper chỉ có một ô chứa đồ và ô chứa đồ đó chỉ có thể nhận được 15 vật phẩm. Hơn nữa, nó không bị tác động bởi redstone. Stone Hopper không thể lấy vật phẩm ra khỏi những thứ khác (trừ một chiếc Stone Hopper khác).

ExtendedItemTransport mod for Minecraft (4)

 • Diamond Hopper:
  Chiếc Diamond Hopper này khá đặc biệt. Nó được chia ra làm 5 nhóm đồ (đi vào hoặc ra khỏi hopper). Mỗi nhóm đồ có thể được kích hoạt bằng đặt redstone vào các hình redstone bên cạnh nhóm đồ.

ExtendedItemTransport mod for Minecraft (5)

 • Automatic Workbench:
  Automatic Workbench là một chiếc bàn chế tạo tự động. Nó sẽ chế tạo theo công thức mà nó có thể chế tạo với những đồ nó được đưa. Sử dụng Slot Blocker để tạo công thức bạn muốn.

ExtendedItemTransport mod for Minecraft (10)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (3)

Mod ngoài ra còn có những vật phẩm nữa như Item Teleporter, Extended Dropper, Booster Crystal,…

ExtendedItemTransport mod for Minecraft (6)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (7)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (8)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (9)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (11)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (14)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (15)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (16)ExtendedItemTransport mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt ExtendedItemTransport Mod 1.12.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, ExtendedItemTransport-1.12.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về ExtendedItemTransport Mod 1.12.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.9