Fertilization Mod 1.16.2/1.15.2 thêm vào Minecraft một số loại Bone Meal mới tốt hơn và có tính năng đặc biệt hơn so với bone meal thường ở trong Minecraft.

Fertilization mod for Minecraft logo

Đầu tiên là Compressed Bone Meal. Như các bạn đã biết thì Bone Meal ở trong Minecraft được sử dụng chủ yếu làm phân bón cho cây trồng. Tương tự như vậy, Compressed Bone Meal cũng được sử dụng để làm phân bón cho cây trồng. Nhưng điều đặc biệt là Compressed Bone Meal có công dụng bằng 4 Bone Meal bình thường và nó có khả năng tự động thu hoạch (auto harvest) . Tức là bạn có thể chuột phải vào cây trồng liên tục và nó sẽ thu hoạch cho bạn mà bạn không cần phá. Để chế tạo Compressed Bone Meal, bạn sẽ cần đến 4 Bone Meals.

Fertilization mod for Minecraft (2)Fertilization mod for Minecraft (3)Fertilization mod for Minecraft (4)Fertilization mod for Minecraft (5)Fertilization mod for Minecraft (6)

Nếu như bạn muốn một loại Bone Meal tốt hơn nữa thì bạn có thể chế tạo Extremly Compressed Bone Meal. Extremly Compressed Bone Meal có công dụng bằng những 36 Bone Meal  thường. Extremly Compressed Bone Meal cũng có khả năng tự động thu hoạch nhưng điều làm nó đặc biệt hơn nữa là khả năng biến Sapling thành một cái cây rất lớn! Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 9 Compressed Bone Meal.

Cuối cùng là Florist’s Bone Meal. Florist’s Bone Meal là loại Bone Meal chỉ dành cho các loại hoa. Bạn có thể chuột phải đến thu hoạch hoa liên tục. Florist’s Bone Meal khi dùng lên Grass sẽ chỉ cho bạn hoa thay vì cả cỏ dại. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 2 Bone Meal và 2 loại hoa bất kỳ.

Fertilization mod for Minecraft (7)Fertilization mod for Minecraft (8)Fertilization mod for Minecraft (9)Fertilization mod for Minecraft (10)Fertilization mod for Minecraft (11)Fertilization mod for Minecraft (12)Fertilization mod for Minecraft (14)Fertilization mod for Minecraft (15)Fertilization mod for Minecraft (16)Fertilization mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

  • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Fertilization Mod 1.16.2/1.15.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Fertilization-1.16.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Fertilization Mod 1.16.2/1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.16.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.13.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2