Fish Traps Mod 1.14.3. Fishing (câu cá) là một trong những hoạt động bạn có thể thực hiện ở trong Minecraft. Để có thể câu cá được, bạn sẽ cần một cần câu và một cái hồ đủ lớn. Câu cá có thể cho bạn khá nhiều thứ như thức ăn (các loại cá khác nhau), kho báu (cung, enchanted book, name tag, vân vân) hay những đồ bỏ đi (junk – bowl, leather, rotten flesh, vân vân).

Fish Traps mod for Minecraft logo

Nó là một trong những tính năng xuất hiện đầu tiên ở Minecraft (từ những phiên bản Alpha), thế nhưng nó rất ít được sử dụng. Chúng ta đều đồng ý rằng việc câu cá rất nhàm chán, không đáng thời gian (rewarding) mà lại còn cần sự tập trung của người chơi nữa. Nhưng đừng lo vì với Fish Traps, điều này sẽ thay đổi.

Fish Traps mod for Minecraft (2)Fish Traps mod for Minecraft (3)Fish Traps mod for Minecraft (4)Fish Traps mod for Minecraft (5)

Fish Traps thêm vào Minecraft 3 block mới. Những block này có khả năng tự động câu cá cho người chơi, chúng được gọi là Fish Trap.

 • Wooden Fish Trap: Đây là Fish Trap cấp độ đầu tiên của mod. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 4 Strings, 4 Sticks và 1 chiếc Fishing Rod. Wooden Fish Trap có thể được đặt xuống và nó sẽ tự động câu cá cho bạn. Sức câu của nó bằng với một chiếc Fishing Rod có cường hóa Lure/Luck of of the Sea I.
 • Iron Fish Trap: Nâng cấp từ Wooden Fish Trap. Bạn chỉ cần bao quanh Wooden Fish Trap với Iron là được. Iron Fish Trap có sức câu bằng với một chiếc Fishing Rod có cường hóa Lure/Luck of the Sea II.
 • Diamond Fish Trap: Bao quanh Iron Fish Trap với Diamond. Diamond Fish Trap là Fish Trap cấp độ cuối của mod. Diamond Fish Trap có sức câu bằng với một chiếc Fishing Rod có cường hóa Lure/Luck of the Sea III.
 • Fish Bait: Fish Bait có thể được chế tạo bằng bất kỳ loại cá nào với 3 Iron Nugget. Fish Bait có thể được cho vào trong Fish Trap để tăng độ hiệu quả.

Với Fish Traps, bạn có thể thiết kế một bộ máy tự động câu cá một cách cực kỳ đơn giản! Các bạn cũng lưu ý rằng Fish Trap chỉ hoạt động khi có nước bao quanh nó nhé!

Fish Traps mod for Minecraft (6)Fish Traps mod for Minecraft (7)Fish Traps mod for Minecraft (8)Fish Traps mod for Minecraft (9)Fish Traps mod for Minecraft (10)Fish Traps mod for Minecraft (11)Fish Traps mod for Minecraft (12)Fish Traps mod for Minecraft (13)Fish Traps mod for Minecraft (14)Fish Traps mod for Minecraft (15)Fish Traps mod for Minecraft (16)Fish Traps mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Fish Traps Mod 1.14.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.2