Fluid Interactions Mod 1.14.4/1.14.2 là một mod có khả năng thay đổi kết quả khi Water và Lava tương tác với nhau. Bình thường, khi Water và Lava tương tác với nhau thì sẽ có 3 kết quả có thể xảy ra tùy thuộc vào cách chúng tương tác đó là Cobblestone, Stone hoặc Obsidian sẽ được tạo ra. Nhưng với Fluid Interactions, bạn sẽ có khả năng tùy chỉnh kết quả của việc Water và Lava tương tác với nhau qua file config của mod.

Fluid Interactions mod for Minecraft logo

Lưu ý rằng Fluid Interactions nếu chỉ cài đặt không sẽ không có tác dụng gì cả mà bạn phải trước tiên thay đổi (edit) file config của mod. File config của mod có thể được tìm thấy ở trong thư mục “config”, thư mục “config” sẽ nằm trong thư mục Minecraft của bạn và file config này sẽ có tên là “fluid-interactions.json” (bạn có thể mở nó ra sử dụng Notepad).

Fluid Interactions mod for Minecraft (1)Fluid Interactions mod for Minecraft (2)Fluid Interactions mod for Minecraft (3)Fluid Interactions mod for Minecraft (4)Fluid Interactions mod for Minecraft (5)Fluid Interactions mod for Minecraft (6)Fluid Interactions mod for Minecraft (7)Fluid Interactions mod for Minecraft (8)

Theo mặc định thì đây sẽ là những gì có trong file đó {   “cobblestone”: {},  “stone”: {},  “obsidian”: {}  }.
Tác giả của mod cũng có đưa ra một ví dụ sau cho các bạn, bạn chỉ cần copy cái này vào file config của mod là được:

{

“cobblestone”: {

“minecraft:stone”: 80,

“minecraft:gold_ore”: 3,

“minecraft:redstone_ore”: 3,

“minecraft:iron_ore”: 5,

“minecraft:emerald_ore”: 1,

“minecraft:coal_ore”: 5,

“minecraft:diamond_ore”: 1,

“minecraft:lapis_ore”: 3

},

“stone”: {

“minecraft:stone”: 1,

“minecraft:cobblestone”: 1

},

“obsidian”: {

“minecraft:grass_block”: 1

}

}

Ví dụ trên sẽ làm kết quả của việc Water tương tác với Lava có thể là rất nhiều thứ khác nhau. Thay vì thành Cobblestone thì nó có thể thành Stone, Gold Ore, Iron Ore, Coal Ore, Diamond Ore, vân vân. Hay thay vì thành Obsidian thì nó sẽ thành Grass Block.

Nếu như bạn muốn tất cả mọi tương tác của Water và Lava thành Diamond Block thì bạn có thể copy cái này vào:

{

“cobblestone”: {

“minecraft:diamond_block”: 1

},

“stone”: {

“minecraft:diamond_block”: 1

},

“obsidian”: {

“minecraft:diamond_block”: 1

}

}

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Fluid Interactions mod for Minecraft (9)Fluid Interactions mod for Minecraft (10)Fluid Interactions mod for Minecraft (11)Fluid Interactions mod for Minecraft (12)Fluid Interactions mod for Minecraft (13)Fluid Interactions mod for Minecraft (14)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

  1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
  2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
  3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
  4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
  5. Ấn Start trên desktop.
  6. Mở Run.
  7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  8. Vào Roaming/.minecraft/mods
  9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Fluid Interactions Mod 1.14.4/1.14.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4/1.14.2