Food Ores Mod 1.12.2. Chào mừng đến với Food Ores! Food Ores là một mod nhỏ cho Minecraft phiên bản 1.12.2. Food Ores mang đến Minecraft một khái niệm mới! Với Food Ores, cách duy nhất để kiếm đồ ăn sẽ không còn là chăn nuôi (farming) nữa. Giờ đây, bạn có thể kiếm đồ ăn bằng việc đi Mining!

Food Ores mod for Minecraft logo

Food Ores thêm vào Minecraft nhiều loại khoáng sản mới. Nhưng những loại khoáng sản này khi khai thác sẽ cho bạn đồ ăn! Hiện tại, Food Ores có những loại khoáng sản mới sau: Wheat Ore, Bread Ore, Carrot Ore, Raw Chicken Ore, Cooked Chicken Ore, Raw Beef Ore, Steak Ore, Raw Porkchop Ore, Cooked Porkchop Ore, Raw Bacon Ore và Cooked Bacon Ore. Loại đồ ăn rơi ra sẽ tương ứng với loại khoáng sản, nó cũng hiện lên rất rõ trên hình ảnh của block!

Food Ores mod for Minecraft (2)Food Ores mod for Minecraft (3)Food Ores mod for Minecraft (4)Food Ores mod for Minecraft (5)

Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy rằng Raw Bacon và Cooked Bacon không phải là đồ ăn từ Vanilla Minecraft. Bacon là đồ ăn của mod. Raw Bacon ngoài được sử dụng làm đồ ăn, nó còn được sử dụng làm một loại nguyên liệu nữa! Bạn có thể chế tạo bộ dụng cụ từ Raw Bacon và một dụng cụ đặc biệt tên là Bacon Multitool. Bacon Multitool vừa là một thanh kiếm, rìu, xẻng và cúp!

Food Ores mod for Minecraft (6)Food Ores mod for Minecraft (7)Food Ores mod for Minecraft (8)Food Ores mod for Minecraft (9)Food Ores mod for Minecraft (10)Food Ores mod for Minecraft (11)Food Ores mod for Minecraft (12)Food Ores mod for Minecraft (13)Food Ores mod for Minecraft (14)Food Ores mod for Minecraft (15)Food Ores mod for Minecraft (16)Food Ores mod for Minecraft (17)

Mod yêu cầu:

  • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Food Ores 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Food-Ores-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Food Ores Mod 1.12.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2