Give Me Hats Mod 1.16.1/1.15.2 là một mod sẽ thêm vào Minecraft nhiều các loại mũ đặc biệt. Các loại mũ này sẽ cho bạn hiệu ứng đặc biệt khi đội!

Give Me Hats mod for Minecraft logo

Danh sách các loại mũ của mod:

 • Sailor: Làm bạn di chuyển nhanh hơn khi ở trên thuyền.
 • Slime: Làm bạn nảy khi rơi từ trên cao.
 • Bowler: Làm bạn di chuyển nhanh hơn.
 • Cowbow: Làm bạn di chuyển nhanh hơn khi ở trên ngựa.
 • Santa: Tương tự như hiệu ứng Frost Walker (nhưng tốt hơn!).
 • Floating: Cho bạn hiệu ứng Slow Fall khi rơi từ trên cao.
 • Bunny Ears: Cho bạn hiệu ứng Jump Boost.
 • Deerstalker: Làm các sinh vật (mobs) xung quanh bạn sáng lên khi bạn sneak.
 • Cat Ears: Làm cho Creeper sợ bạn khi bạn sneak.
 • Fox Ears: Đóng băng các động vật quanh bạn khi bạn sneak.
 • Electric Mouse Ears: Triệu hồi sấm sét khi bạn sneak.
 • Russian Hat: Xóa bỏ mọi hiệu ứng trên bạn nếu như bạn có 2 hiệu ứng trở lên.
 • Dome of the Strider: Cho bạn hiệu ứng Fire Resistance.
 • Top Hat, Tippity-Top Tophat, Fez và Crown: Hiện tại chỉ để làm đẹp!

Các chiếc mũ này của mod có thể được tìm thấy ở trong các chiếc rương ở các Dungeon.

Các chiếc mũ của mod sẽ được đội ở ô “mask” của mod Trinkets. Bạn sẽ cần cài đặt Trinkets để mod có thể hoạt động.

Give Me Hats mod for Minecraft (2)Give Me Hats mod for Minecraft (3)Give Me Hats mod for Minecraft (4)Give Me Hats mod for Minecraft (5)Give Me Hats mod for Minecraft (6)Give Me Hats mod for Minecraft (7)Give Me Hats mod for Minecraft (8)Give Me Hats mod for Minecraft (9)Give Me Hats mod for Minecraft (10)Give Me Hats mod for Minecraft (11)Give Me Hats mod for Minecraft (12)Give Me Hats mod for Minecraft (13)Give Me Hats mod for Minecraft (14)Give Me Hats mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API
 • Trinkets

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Give Me Hats Mod 1.16.1/1.15.2

Download >  Faric: Download cho phiên bản MC 1.16.1

Download >  Faric: Download cho phiên bản MC 1.15.2