Iron Barrels Mod 1.14.3. Barrels là một vật phẩm được thêm vào Minecraft ở phiên bản 1.14. Nó được chế tạo từ 6 Planks và 2 Wood Slab. Barrels là một “contatiner” tương tự như Chest, Droppers hay Hoppper. Nó thường được so sánh với Chest nhưng Barrel và Chest cũng có điểm khác biệt riêng của nó.

Iron Barrels mod for Minecraft logo

Iron Barrels được dựa trên một mod khá nổi tiếng trong thế giới Modded Minecraft đó chính là Iron Chests. Nhưng thay vì thêm vào Minecraft những loại rương mới được làm từ những nguyên liệu khác nhau thì Iron Barrels thêm vào Minecraft những loại Barrels mới!

Iron Barrels mod for Minecraft (2)Iron Barrels mod for Minecraft (3)Iron Barrels mod for Minecraft (4)Iron Barrels mod for Minecraft (5)Iron Barrels mod for Minecraft (6)

Iron Barrels thêm vào Minecraft 4 loại Barrels mới như sau:

 • Iron Barrel: Chế tạo từ 6 Iron Ingot, 2 Iron Nugget và 1 Barrel.
 • Golden Barrel: Chế tạo từ 6 Gold Ingot, 2 Gold Nugget và 1 Iron Barrel.
 • Diamond Barrel: Chế tạo từ 6 Glass, 2 Diamond và 1 Golden Barrel.
 • Obsidian Barrel: Chế tạo từ 6 Obsidian, 2 Nether Brick và 1 Diamond Barrel.

Barrel của mod theo từng cấp độ (Iron -> Gold -> Diamond -> Obsidian) sẽ lần lượt có nhiều ô chứa đồ hơn cấp độ trước.

Iron Barrels cũng thêm vào Minecraft các “upgrade” mà bạn có thể sử dụng lên Barrel của bạn (bằng cách Shift+chuột phải) để thăng cấp nó lên!

Iron Barrels mod for Minecraft (7)Iron Barrels mod for Minecraft (8)Iron Barrels mod for Minecraft (9)Iron Barrels mod for Minecraft (10)Iron Barrels mod for Minecraft (11)Iron Barrels mod for Minecraft (12)Iron Barrels mod for Minecraft (13)Iron Barrels mod for Minecraft (14)Iron Barrels mod for Minecraft (15)Iron Barrels mod for Minecraft (16)Iron Barrels mod for Minecraft (17)Iron Barrels mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Cursed Chests

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Iron Barrels Mod 1.14.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.2