LocateBiome Mod 1.14.3 là một mod khá là hay. Nó có thể được là một “Utility Mod”. Thứ mà LocateBiome đem lại cho Minecraft sẽ không trực tiếp thay đổi gameplay của Minecraft nhưng chắc chắn sẽ rất hữu ích đối với nhiều người chơi!

LocateBiome mod for Minecraft logo

Chính xác thì LocateBiome thêm vào Minecraft một mã lệnh (command) mà người chơi có thể sử dụng để định vị vị trí của một biome trong trò chơi. Lệnh này của mod có tên là locatebiome. Locatebiome là một lệnh khá là giống với lệnh locate có sẵn trong Minecraft. Được thêm vào Minecraft ở phiên bản 1.11, locate là một lệnh cho phép người chơi định vị vị trí một “structure” (như Stronghold, Igloo, End City, vân vân) của trò chơi.

Như đã nói ở trên thì lệnh locatebiome giúp bạn tìm một biome. Lệnh này có định dạng như sau:
/locatebiome (tên biome). Ví dụ, bạn muốn tìm vị trí của biome Ice Spikes thì bạn sẽ cần đánh như sau:
/locatebiome minecraft:ice_spikes. Khi gõ lệnh này thì bạn sẽ thấy một dòng chữ nhỏ ghi “Scanning…” hiện lên màn hình bạn. Khi đã tìm thấy thì ở ô chat bạn sẽ thấy được vị trí của biome Ice Spikes mà bạn đang tìm! Nếu như biome mà bạn cần tìm không có thì sau 120 giây sẽ có một dòng thông báo để bạn biết.

LocateBiome mod for Minecraft (2)LocateBiome mod for Minecraft (3)LocateBiome mod for Minecraft (4)LocateBiome mod for Minecraft (5)LocateBiome mod for Minecraft (6)LocateBiome mod for Minecraft (7)LocateBiome mod for Minecraft (8)LocateBiome mod for Minecraft (9)

Nếu như bạn không nhớ rõ tên biome bạn đang tìm thì cũng đừng lo. Khi bạn đánh /locatebiome thì Minecraft sẽ tự động gợi ý cho bạn những biome có ở trong Minecraft. Đây là một tính năng mặc định có sẵn của Minecraft!

Lưu ý rằng bạn sẽ cần có quyền hạn (permission) để sử dụng câu lệnh này. Nếu như bạn đang chơi Singleplayer thì lựa chọn Allow Cheats của bạn sẽ phải để là “ON”.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

LocateBiome mod for Minecraft (10)LocateBiome mod for Minecraft (12)LocateBiome mod for Minecraft (11)LocateBiome mod for Minecraft (12)LocateBiome mod for Minecraft (13)LocateBiome mod for Minecraft (14)LocateBiome mod for Minecraft (15)LocateBiome mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

  1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
  2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
  3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
  4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
  5. Ấn Start trên desktop.
  6. Mở Run.
  7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  8. Vào Roaming/.minecraft/mods
  9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về LocateBiome Mod 1.14.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.2