More Boots Mod 1.14.4/1.13.2 thêm vào Minecraft các loại Boots mới với sức mạnh đặc biệt khác nhau:

More Boots mod for Minecraft logo

 • Speed Boots: Khi mặc sẽ cho bạn Speed VIII. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 4 Iron Ingots, 2 Feathers, 1 Diamond và 1 Leather Boots.
 • Fire Boots: Khi mặc sẽ cho bạn Fire Resistance. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 4 Iron Ingots, 2 Blaze Powders, 1 Lava Bucket, 1 Diamond và 1 Leather Boots.
 • Fall Boots: Khi mặc sẽ cho bạn Slow Falling II. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 4 Iron Ingots, 2 Feathers, 1 Slimeball, 1 Diamond và 1 Leather Boots.
 • Jump Boots: Khi mặc sẽ cho bạn Jump Boost III. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 2 Iron Ingots, 2 Slimeballs, 1 Slime Block, 1 Diamond và 1 Leather Boots.
 • Regeneration Boots: Khi mặc sẽ cho bạn Regeneration VI. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 6 Gold Ingots, 1 Enchanted Golden Apple, 1 Diamond và 1 Leather Boots.
 • Levitation Boots: Khi mặc sẽ cho bạn Levitation. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 2 Iron Ingots, 2 Feathers, 2 Shulker Shell, 1 Emerald, 1 Diamond và 1 Leather Boots.
 • Resistance Boots: Khi mặc sẽ cho bạn Resistance III. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 4 Iron Ingots, 2 Iron Blocks, 1 Shield, 1 Diamond và 1 Leather Boots.
 • Ultimate Boots: Ultimate Boots khi mặc sẽ cho bạn rất nhiều hiệu ứng mạnh. Để chế tạo, bạn sẽ cần đến 2 Diamond Blocks, 2 Emerald Blocks, 1 Shield, 1 Feather, 1 Enchanted Golden Apple, 1 Lava Bucket và 1 Diamond Boots!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

More Boots mod for Minecraft (3)More Boots mod for Minecraft (4)More Boots mod for Minecraft (5)More Boots mod for Minecraft (6)More Boots mod for Minecraft (7)More Boots mod for Minecraft (8)More Boots mod for Minecraft (9)More Boots mod for Minecraft (10)More Boots mod for Minecraft (11)More Boots mod for Minecraft (12)More Boots mod for Minecraft (13)More Boots mod for Minecraft (14)More Boots mod for Minecraft (15)More Boots mod for Minecraft (16)More Boots mod for Minecraft (17)More Boots mod for Minecraft (18)More Boots mod for Minecraft (19)More Boots mod for Minecraft (20)More Boots mod for Minecraft (1)More Boots mod for Minecraft (2)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt More Boots Mod 1.14.4/1.13.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, More-Boots-1.14.4.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về More Boots Mod 1.14.4/1.13.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.13.2