Neapolitan Mod 1.16.1. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.1 có tên là Neapolitan.

Neapolitan mod for Minecraft logo

Neapolitan là một mod sẽ thêm vào Minecraft các loại đồ ăn mới. Các loại đồ ăn của Neapolitan sẽ có nhiều hương vị khác nhau. Bạn sẽ cần phải đi tìm các hương vị này bằng việc khám phá thế giới, bạn không thể chế tạo nó một cách đơn giản được.

Mỗi một loại hương vị của mod sẽ có các loại đồ ăn tương ứng với nó như Ice Cream, Cake và Milk Shake. Các loại hương vị hiện tại của mod là Vanilla, Chocolate, Strawberries, Bananas (4 loại hương vị hiện tại trên tổng số 9 trong kế hoạch phát triển của mod).

Neapolitan mod for Minecraft (2)Neapolitan mod for Minecraft (3)Neapolitan mod for Minecraft (4)Neapolitan mod for Minecraft (5)

Một số loại đồ ăn của mod còn cho bạn hiệu ứng đặc biệt như Sugar Rush (cho bạn tốc độ di chuyển trong nửa thời gian đầu nhưng bạn sẽ bị đi chậm trong nửa sau), hay Vanilla Scent (làm cho người chơi không thể nhận thêm hiệu ứng), vân vân.

Neapolitan cũng sẽ thêm vào Minecraft một số block mới nữa.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Neapolitan mod for Minecraft (6)Neapolitan mod for Minecraft (7)Neapolitan mod for Minecraft (8)Neapolitan mod for Minecraft (9)Neapolitan mod for Minecraft (10)Neapolitan mod for Minecraft (11)Neapolitan mod for Minecraft (12)Neapolitan mod for Minecraft (13)Neapolitan mod for Minecraft (14)Neapolitan mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

  • Forge Mod Loader.
  • Abnormals Core

Hướng dẫn cài đặt Neapolitan Mod 1.16.1 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Neapolitan-1.16.1.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Neapolitan Mod 1.16.1

Download > Download cho phiên bản MC 1.16.1