Nether Portal Spread Mod 1.16.1/1.15.2 là một mod sẽ làm cho Nether Portal trở nên sống động hơn. Tính năng của Nether Portal Spread là nó sẽ làm cho Nether Portal có khả năng làm cho các Nether block lan ra ngoài Overworld.

Nether Portal Spread mod for Minecraft logo

Cách nó hoạt động rất đơn giản. Khi bạn có một Nether Portal được kích hoạt ở bên Overworld, chỉ cần qua thời gian, bạn sẽ thấy rằng xung quanh của nó dần dần thay đổi.

Nether Portal Spread sẽ làm cho các block Dirt, Grass, Stone biến thành Netherrack, Quartz Ore và Nether Brick. Nó cũng sẽ làm Sand và Gravel biến thành Soul Sand.

Nether Portal Spread mod for Minecraft (1)Nether Portal Spread mod for Minecraft (2)Nether Portal Spread mod for Minecraft (3)Nether Portal Spread mod for Minecraft (4)Nether Portal Spread mod for Minecraft (5)Nether Portal Spread mod for Minecraft (6)

Nether Portal Spread cho phép người chơi thay đổi rất nhiều thứ ở trong file config của nó:

 • portalSpreadRadius (mặc định = 15, tối thiếu = 1, tối đa = 100): Đây là tùy chỉnh về bán kính/độ rộng mà các Nether block sẽ lan ra.
 • spreadDelay (mặc định = 2500, tối thiểu = 20, tối đa = 360000): Thời gian giữa các lần lan ra.
 • instantConvertAmount (mặc định = 50, tối thiếu = 0, tối đa = 1000)
 • coalPreventsSpread (default = true): Khi tính năng này được bật, nếu như bạn có 2 Coal Blocks ở trong bán kính lan ra của Nether Portal thì nó sẽ được ngăn lại.
 • isQuartChance (mặc định = 0.05, tối thiểu = 0, tối đa = 1.0): Cơ hội Quartz Ore xuất hiện.
 • isNetherBrickChance (mặc định = 0.2, tối thiểu = 0, tối đa = 1.0): Cơ hội Nether Brick xuất hiện.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Nether Portal Spread mod for Minecraft (7)Nether Portal Spread mod for Minecraft (8)Nether Portal Spread mod for Minecraft (9)Nether Portal Spread mod for Minecraft (10)Nether Portal Spread mod for Minecraft (11)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Nether Portal Spread Mod 1.16.1/1.15.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Nether-Portal-Spread-1.16.1.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Nether Portal Spread Mod 1.16.1/1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.16.1

Download > Download cho phiên bản MC 1.15.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.13.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2