Noteblock Expansion Mod 1.16.3. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.3 có tên là Noteblock Expansion.

Noteblock Expansion mod for Minecraft logo

Có thể các bạn đã biết, bạn có thể thay đổi các nốt (note) và cao độ (pitch) của Noteblock bằng cách chuột phải vào nó. Bạn cũng còn có thể thay đổi dụng cụ (instrument) bằng cách đặt các block khác nhau dưới Note Block nữa. Ví dụ như:

 • Note Block sẽ chơi Bass (String Bass) nếu như bạn đặt nó ở trên một block làm từ gỗ.
 • Note Block sẽ chơi Sáo (Flute) nếu như bạn đặt nó ở trên Clay.
 • Note Block sẽ chơi Cow Bell nếu như bạn đặt nó ở trên Soul Sand.
 • Vân vân.

Noteblock Expansion mod for Minecraft (2)Noteblock Expansion mod for Minecraft (3)Noteblock Expansion mod for Minecraft (4)

Noteblock Expansion là một mod được tạo ra để cải thiện tính năng này của Note Block. Noteblock Expansion sẽ thêm vào một số dụng cụ mới là Note Block có thể chơi được. Đồng thời, nó cũng sẽ thay đổi một số dụng cụ hiện tại.

Hiện tại, các dụng cụ mới mà Note Block có thể chơi được đó là: Music Box, Piano, Sitar, Vibraphone, Timpani, Harpsichord, Marimba, Glockenspiel, Celesta, Steel Drum, Woodblocks, Bass Drum và High Drum.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Noteblock Expansion mod for Minecraft (5)Noteblock Expansion mod for Minecraft (6)Noteblock Expansion mod for Minecraft (7)Noteblock Expansion mod for Minecraft (8)Noteblock Expansion mod for Minecraft (9)Noteblock Expansion mod for Minecraft (10)Noteblock Expansion mod for Minecraft (11)Noteblock Expansion mod for Minecraft (12)Noteblock Expansion mod for Minecraft (13)Noteblock Expansion mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Noteblock Expansion Mod 1.16.3

Download >  Faric: Download cho phiên bản MC 1.16.3