Repair Chests Mod 1.16.3 là những chiếc rương đặc biệt có thể sửa nhưng đồ vật hỏng của bạn. Khác với Chests thường chỉ được sử dụng để chứa đồ thì các đồ vật mà bạn cho vào Repair Chests sẽ được sửa chữa theo thời gian (nếu như nó hỏng/có thể được sửa).

Repair Chests mod for Minecraft logo

Có 3 cấp độ của Repair Chests như sau:

 • Basic Repair Chest: Sửa 1 Durability trên 1 vật phẩm mỗi 10 giây. Chỉ có thể chứa 1 vật phẩm. Chế tạo từ việc kết hợp 8 loại Wooden Planks bất kì với 1 Anvil (Anvil có thể ở bất cứ trạng thái nào).
 • Advanced Repair Chest: Sửa 1 Durability trên 1 vật phẩm mỗi 5 giây. Có thể chứa 9 vật phẩm. Chế tạo từ việc kết hợp Basic Repair Chest với 1 Ender Pearl.
 • Ultimate Repair Chest: Sửa 1 Durability trên 1 vật phẩm mỗi 2 giây. Có thể chứa 18 vật phẩm. Chế tạo từ việc kết hợp Advanced Repair Chest với 1 Nether Star.

Các bạn nên lưu ý rằng Repair chỉ có thể sửa 1 vật phẩm 1 lúc. Nếu như bạn có nhiều vật phẩm trong Repair Chest, nó sẽ sửa xong 1 cái rồi sẽ sửa cái tiếp theo.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Repair Chests mod for Minecraft (1)Repair Chests mod for Minecraft (2)Repair Chests mod for Minecraft (3)Repair Chests mod for Minecraft (4)Repair Chests mod for Minecraft (5)Repair Chests mod for Minecraft (6)Repair Chests mod for Minecraft (7)Repair Chests mod for Minecraft (8)Repair Chests mod for Minecraft (9)Repair Chests mod for Minecraft (10)Repair Chests mod for Minecraft (11)Repair Chests mod for Minecraft (12)Repair Chests mod for Minecraft (13)Repair Chests mod for Minecraft (14)Repair Chests mod for Minecraft (15)Repair Chests mod for Minecraft (16)Repair Chests mod for Minecraft (17)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Repair Chests Mod 1.16.3 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Repair-Chests-1.16.3.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Repair Chests Mod 1.16.3

Download > Download cho phiên bản MC 1.16.3