Simple Pipes Mod 1.14.1. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.14.1 có tên là Simple Pipes.

Simple Pipes mod for Minecraft logo

Simple Pipes thêm vào Minecraft hệ thống đường ống vận chuyển vật phẩm và chất lỏng. Đây là một trong những ý tưởng đã được xuất hiện ở nhiều mod. Thế nhưng, Simple Pipes là một trong những mod đầu tiên đưa điều này vào phiên bản Minecraft 1.14. Cùng khám phá xem Simple Pipes thêm vào Minecraft những gì nhé!

Hiện tại, Simple Pipes thêm vào Minecraft 7 loại đường ống:

 • Wooden Item Pipe: Wooden Item Pipe sử dụng để lấy vật phẩm từ hòm đồ ra. Chuột phải để chỉnh.
 • Stone Item Pipe.
 • Clay Item Pipe: Clay Item Pipe ưu tiên đưa vật phẩm đến các hòm đồ trước các đường ống khác khi vận chuyển đồ vật.
 • Iron Item Pipe: Vận chuyển vật phẩm theo một hướng. Chuột phải để chỉnh.
 • Wooden Fluid Pipe: Wooden Fluid Pipe sử dụng để lấy chất lỏng từ bình chứa ra. Chuột phải để chỉnh.
 • Stone Fluid Pipe.
 • Iron Fluid Pipe: Vẩn chuyển chất lỏng theo một hướng. Chuột phải để chỉnh.

Simple Pipes mod for Minecraft (1)Simple Pipes mod for Minecraft (2)Simple Pipes mod for Minecraft (3)Simple Pipes mod for Minecraft (4)Simple Pipes mod for Minecraft (5)Simple Pipes mod for Minecraft (6)Simple Pipes mod for Minecraft (7)

Simple Pipes cũng thêm vào Minecraft những block mới:

 • Fluid Tank: Bình chứa chất lỏng. Có thể chứa được 16 Buckets chất lỏng hoặc 48 bình thuốc.
 • Fluid Pump: Fluid Pump sẽ đẩy chất lỏng đằng trước nó vào bình chứa đằng sau nó.
 • Item and Fluid Inventory Trigger: Đây là những block đặc biệt. Đặt nó cạnh hòm đồ hay bình chứa chất lỏng. Khi hòm đồ hay bình chứa chất lỏng đạt điều kiện của block, nó sẽ phát ra tín hiệu redstone. Ví dụ: Bạn đặt “Fluid Inventory Empty Inventory Trigger” cạnh Fluid Tank, khi Fluid Tank đó không có nước thì nó sẽ phát ra tín hiệu redstone.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Simple Pipes mod for Minecraft (8)Simple Pipes mod for Minecraft (9)Simple Pipes mod for Minecraft (10)Simple Pipes mod for Minecraft (11)Simple Pipes mod for Minecraft (12)Simple Pipes mod for Minecraft (13)Simple Pipes mod for Minecraft (14)Simple Pipes mod for Minecraft (15)Simple Pipes mod for Minecraft (16)Simple Pipes mod for Minecraft (17)

Mod yêu cầu:

 • Fabric.
 • Fabric API.
 • Lib Block Attributes.

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Simple Pipes Mod 1.14.1

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.1