Stone Extended Mod 1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.14.4 có tên là Stone Extended.

Stone Extended mod for Minecraft logo

Stone Extended thêm vào Minecraft rất nhiều block mới. Những loại block này là những biến thể (variant) của các loại stone ở trong Minecraft như Andesite, Diorite, Granite, vân vân cùng với các biến thể mới của mod.

Như Stone, Andesite, Diorite và Granite khi phá giờ sẽ rơi ra phiên bản Cobble. Bạn giờ cũng có thể chế tạo dạng Smooth, Stone Brick, Slabs, Stair, Walls, Mossy, Cracked, vân vân cho Andesite, Diorite và Granite.

Stone Extended mod for Minecraft (2)Stone Extended mod for Minecraft (3)Stone Extended mod for Minecraft (4)Stone Extended mod for Minecraft (5)Stone Extended mod for Minecraft (6)

Biến thể mới mà Stone Extended thêm vào Minecraft được gọi là “Frozen”. Bạn có thể chế tạo biến thể Frozen cho:

 • Cobblestone, Andesite Cobble, Diorite Cobble, Granite Cobble
  (blocks, stairs, slabs, walls)
 • Stone Bricks, Andesite Stone Bricks, Diorite Stone Bricks, Granite Stone Bricks
  (blocks, stairs, slabs, walls)
 • Frozen blocks có thể được chế tạo theo một cách tương tự như Mossy Block bằng cách kết hợp Snow Ball với các block khác.

Ngoài ra, Stone Extended cũng thêm vào Pressure Plates và Button được tạo từ các loại đá nữa!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Stone Extended mod for Minecraft (7)Stone Extended mod for Minecraft (8)Stone Extended mod for Minecraft (9)Stone Extended mod for Minecraft (10)Stone Extended mod for Minecraft (11)Stone Extended mod for Minecraft (12)Stone Extended mod for Minecraft (13)Stone Extended mod for Minecraft (14)Stone Extended mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Stone Extended Mod 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4