Home » Tag Archives: Kết hôn tại Trung Quốc

Tag Archives: Kết hôn tại Trung Quốc

Độ tuổi kết hôn theo quy định của Trung Quốc

Độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật Trung Quốc là một trong những nội dung mà bạn nên tìm hiểu khi có ý định đăng ký kết hôn với người Trung Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc.  Kết hôn với người Trung Quốc là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. …

Đọc thêm »