Home » Tag Archives: Minecraft 1.16.4 Mods

Tag Archives: Minecraft 1.16.4 Mods

Optifine HD 1.16.4/1.15.2 cho Minecraft Views (284,581)

Download Optifine HD 1.16.4/1.15.2 cho Minecraft Views (284,581), Thông tin chi tiết về bài viết minecraft mod/resource pack: Mặc có đồ họa đơn giản và đôi khi còn bị đánh giá là xấu, vậy nhưng Minecraft lại yêu cầu một cấu hình máy khá để có thể chạy game mượt mà. Vì thế hiện tượng lag giật xảy ra rất thường xuyên, …

Đọc thêm »

Fabric API Mod 1.17/1.16.5 (Một Core Library cho Minecraft) Views (5,242)

Download Fabric API Mod 1.17/1.16.5 (Một Core Library cho Minecraft) Views (5,242), Thông tin chi tiết về bài viết minecraft mod/resource pack: Fabric API Mod 1.17/1.16.5 cho Minecraft là một core library mod được lập trình bởi đội ngũ phát triển Fabric (một mod loader cho Minecraft), được lập trình với mục đích hỗ trợ khởi động và cung cấp …

Đọc thêm »

Minecraft Forge Modloader 1.17.1/1.16.5 Views (108,151)

Download Minecraft Forge Modloader 1.17.1/1.16.5 Views (108,151), Thông tin chi tiết về bài viết minecraft mod/resource pack: Chắc hẳn khi cài mod cho Minecraft, Minecraft Forge Modloader 1.17.1, 1.16.5, 1.15.2, 1.14.4, 1.12.2, 1.11.2 , 1.10.2 hay 1.9.4 là từ khóa xuất hiện rất nhiều. Vậy nó là gì? Hiểu đơn giản thì nó chính là một mod cơ bản để chạy các …

Đọc thêm »