Home » Tag Archives: Shaders Mods

Tag Archives: Shaders Mods

Optifine HD 1.16.4/1.15.2 cho Minecraft Views (284,581)

Download Optifine HD 1.16.4/1.15.2 cho Minecraft Views (284,581), Thông tin chi tiết về bài viết minecraft mod/resource pack: Mặc có đồ họa đơn giản và đôi khi còn bị đánh giá là xấu, vậy nhưng Minecraft lại yêu cầu một cấu hình máy khá để có thể chạy game mượt mà. Vì thế hiện tượng lag giật xảy ra rất thường xuyên, …

Đọc thêm »

GLSL Shaders Mod 1.16.3 / 1.15.2 – Shader cho thế giới Minecraft

GLSL Shaders Mod 1.16.3 / 1.16.2 / 1.15.2 giới thiệu các shader vào thế giới Minecraft và thêm một số bộ đệm kết xuất, bản đồ bóng, bản đồ tiêu chuẩn và bản đồ đặc tả. Tất cả các mục được liệt kê cho phép bạn tự do thay đổi diện mạo của vũ trụ Minecraft. Cách nó sẽ xuất …

Đọc thêm »