Trashed Mod 1.16.3/1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.3 có tên là Trashed.

Trashed mod for Minecraft logo

Trashed là một mod đơn giản mà sẽ thêm vào Minecraft các loại thùng rác. Các loại thùng rác này có thể được sử dụng để void/vứt đi các vật phẩm thừa thãi. Trashed sẽ có 3 loại thùng rác khác nhau sử dụng để void các loại vật phẩm khác nhau.

Regular Trash Can:

Trash Can

  • Chế tạo từ việc kết hợp 5 Cobblestone, 3 Stone và 1 Hopper. Tất cả các vật phẩm bạn ném vào trong Regular Trash Can sẽ biến mất. Bạn cũng có thể chuột phải vào Regular Trash Can để mở hòm đồ của nó lên và ném nhiều thứ cùng một lúc. Regular Trash Can có thể được xây cao 2 ô và được sử dụng để void entities (cần tìn hiệu Redstone để đóng thùng rác).

Fluid Trash Can:

Fluid Trash Can

  • Chế tạo từ việc kết hợp 5 Cobblestone, 3 Stone và 1 Bucket. Fluid Trash Can được sử dụng để void các loại chất lỏng. Bạn chỉ cần cầm Bucket có chứa chất lỏng bạn muốn bỏ đi rồi chuột phải vào Fluid Trash Can là được.

Energy Trash Can:

Energy Trash Can

  • Chế tao từ việc kết hợp 5 Cobblestone, 3 Stone và 1 Redstone Block. Có thể sử dụng để void lượng năng lượng thừa thãi.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Trashed mod for Minecraft (1)Trashed mod for Minecraft (2)Trashed mod for Minecraft (3)Trashed mod for Minecraft (4)Trashed mod for Minecraft (5)Trashed mod for Minecraft (6)Trashed mod for Minecraft (7)Trashed mod for Minecraft (8)Trashed mod for Minecraft (9)Trashed mod for Minecraft (10)Trashed mod for Minecraft (11)

Requirement:

  • Forge Mod Loader.

How to Install Trashed Mod 1.16.3/1.14.4 for Minecraft

  1. Download Forge Installer, Trashed-1.16.3.jar file
  2. Right click Forge Installer, Run as Administrator and press OK to install Forge. (You can skip this step if you’ve installed Minecraft Forge)
  3. Open Start on desktop > Open Run (Or you can use the Windows + R keyboard shortcut)
  4. Type %appdata% into Run and press enter.
  5. Go to folder /.minecraft/mods
  6. Put jar file of the Mod into mods folder and then run Minecraft. Done!

Download links for Trashed Mod 1.16.3/1.14.4

Download >  for Minecraft 1.16.3

Download >  for Minecraft 1.14.4