Villager Hats Mod 1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.14.4 có tên là Villager Hats.

Villager Hats mod for Minecraft logo

Villager Hats là một mod nhỏ có chủ đề về Cosmetic cho trò chơi Minecraft của bạn. Villager Hats thêm vào Minecraft 9 loại mũ mới dựa trên các loại mũ của Villager!

Các loại mũ mới này có thể được chế tạo và đội lên đầu. Chúng không cho bạn hiệu ứng hay bảo vệ gì cả. Chúng chỉ được sử dụng để mặc cho đẹp.

Villager Hats mod for Minecraft (2)Villager Hats mod for Minecraft (3)Villager Hats mod for Minecraft (4)Villager Hats mod for Minecraft (5)

Những loại mũ mới:

 • Farmer’s Hat: Chế tạo từ 4 Wheats.
 • Armorer’s Hat: Chế tạo từ 2 Leathers và 1 Iron Ingot.
 • Butcher’s Headband: Chế tạo từ 4 Leathers.
 • Cartographer’s Monocle: Chế tạo từ 1 Gold Ingot và 1 Glass Pane.
 • Fisherman’s Hat: Chế tạo từ 3 Leathers và 1 Raw Salmon.
 • Fletcher’s Hat: Chế tạo từ 3 Leathers và 1 Feather.
 • Librarian’s Book: Chế tạo từ 1 Leather và 1 Book.
 • Shepherd’s Hat: Chế tạo từ 3 Leathers và 1 White Wool.
 • Weaponsmith’s Eyepatch: Chế tạo từ 3 Leathers.

Villager Hats rất hợp để sử dụng kết hợp với các mod khác hoặc trong modpack mà bạn mong muốn!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Villager Hats mod for Minecraft (6)Villager Hats mod for Minecraft (7)Villager Hats mod for Minecraft (8)Villager Hats mod for Minecraft (9)Villager Hats mod for Minecraft (10)Villager Hats mod for Minecraft (11)Villager Hats mod for Minecraft (12)Villager Hats mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Villager Hats Mod 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4