WorldGen Block Replacer Mod 1.13.2/1.12.2 là một mod có khả năng thay thế các block trong thế giới của bạn thành block khác tùy ý muốn. Điều này xảy ra khi chunk mới được tạo ra (generate), chính vì thế nó sẽ không thay đổi những block đã tồn tại trong thế giới của bạn!

WorldGen Block Replacer mod for Minecraft logo

Theo mặc đinh, mod sẽ không có tác dụng gì cả và phải cần được tùy chỉnh. Để bắt đầu, ở màn hình Minecraft, nhấn Mods. Sau đó, tìm đến mod WorldGen Block Replacer rồi nhấn vào Config. Ở đây là màn hình Config của mod, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ ở đây. Có khá nhiều lựa chọn cho sự tùy chỉnh của bạn ở đây vì thế nó có thể khá là rắc rối. Nhưng sẽ có hai lựa chọn cơ bản mà bạn sẽ sử dụng đến đó là Replace Block và Replace Block With.

WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (1)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (2)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (3)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (4)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (5)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (6)

Replace Block sẽ là block được thay thế và Replace Block With sẽ là block thay thế. Theo mặc định 2 lựa chọn này là minecraft:stone và minecraft:stone (vì vậy mà mod sẽ không có tác dụng gì khi bạn không tùy chỉnh nó) nhưng bạn có thể thay đổi 2 lựa chọn này với những block mà bạn mong muốn.

Bạn cũng có thể chỉ chuột vào từng lựa chọn để đọc xem nó làm gì!

Khi đã thay đổi xong, bạn có thể tạo một thế giới mới để xem nó có hoạt động không. Bạn cũng có thể tìm đến những chunk mới trong thế giới hiện tại của bạn để khám phá!

WorldGen Block Replacer là một mod rất hay nhưng đòi hỏi một chút tính kiên trì để sử dụng nó!

WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (7)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (8)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (9)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (10)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (11)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (12)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (13)WorldGen Block Replacer mod for Minecraft (14)

Mod yêu cầu:

  • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt WorldGen Block Replacer Mod 1.13.2/1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, WorldGen-Block-Replacer-1.13.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về WorldGen Block Replacer Mod 1.13.2/1.12.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.13.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2