Zombie Horse Spawn Mod 1.14.4/1.13.2. Như các bạn đã biết thì ở trong Minecraft có một sinh vật được gọi là Zombie Horse. Zombie Horse là một biến thể khác không được sử dụng của Horse. Chính vì việc là một biến thể không được sử dụng, Zombie Horse sẽ không thể xuất hiện một cách tự nhiên ở trên thế giới của bạn được. Để có được Zombie Horse, bạn sẽ cần sử dụng đến câu lệnh /summon.

Zombie Horse Spawn mod for Minecraft logo

Zombie Horse Spawn là một mod nhỏ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Khi Zombie Horse Spawn được cài đặt, Zombie Horse sẽ có khả năng xuất hiện một cách tự nhiên ở trên thế giới của bạn. Cách nó hoạt động rất đơn giản. Mỗi khi một con Zombie xuất hiện, nó sẽ có một khả năng nhỏ được xuất hiện cùng với một con Zombie Horse. Điều này tức là bạn sẽ được thấy những con Zombie cưỡi ngựa của chúng đến tấn công bạn!

Zombie Horse Spawn cũng cho phép bạn thay đổi một số thứ ở trong file config của nó nữa:

 • chanceSurfaceZombieHasHorse: Cơ hội để cho một con Zombie xuất hiện với Zombie Horse. Mặc định = 0.05, tối thiểu = 0, tối đa = 1.0.
 • shouldBurnZobmieHorseinDaylight: Khi bật sẽ làm cho Zombie Horse bị thiêu đốt bởi ánh sáng mặt trời. Mặc định = true.
 • onlySpawnZombieHorseOnSurface: Khi bật thì Zombie Horse chỉ có thể xuất hiện ở trên mặt đất. Mặc định = true.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (2)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (3)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (4)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (5)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (6)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (7)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (8)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (9)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (10)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (11)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (12)Zombie Horse Spawn mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Zombie Horse Spawn Mod 1.14.4/1.13.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Zombie-Horse-Spawn-1.14.4.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Zombie Horse Spawn Mod 1.14.4/1.13.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.14.4

Download > Download cho phiên bản MC 1.13.2

Download > Download cho phiên bản MC 1.12.2