Chính sách Bảo mật của kukingmmo.com

Chào mừng bạn đến với kukingmmo.com – Nơi chia sẻ kiến thức về Marketing Online và Game! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo trải nghiệm trực tuyến an toàn và tích cực. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng tôi Thu Thập

1.1. Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia các khóa học, hoặc tương tác với các nội dung và tính năng của trang web. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin đăng nhập và thông tin liên quan đến thanh toán.

1.2. Thông Tin Phi Cá Nhân

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, và thông tin về cách bạn tương tác với trang web.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp nội dung chất lượng, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, và cung cấp thông tin liên quan đến marketing online và game. Thông tin cũng được sử dụng để quản lý tài khoản, xử lý thanh toán và gửi thông báo quan trọng.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng không đúng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của luật pháp.

5. Quyền Riêng Tư Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

6. Sửa Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trước khi chúng có hiệu lực.